Retina Image

DaR - Deti a RodinaPozývame vás na kurz Manželské večery, ktorý bude prebiehať počas ôsmich týždňood 9.10. do 27.11.2024 vždy v stredu večer od 18:30 do 21:00 v pastoračnom centre v Stupave.

Kurz pripravujeme v spolupráci s farským spoločenstvom v Stupave.

Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.

Celý článok...Rodičia tínedžerov stoja pred ťažkou dilemou: ako im pomôcť, keď pomoc odmietajú, ako ich usmerňovať, keď usmerňovanie neznášajú, ako s nimi komunikovať, keď pozornosť, ktorú im prejavujeme, chápu ako útok.
Haim Ginott, psychológ

Kurz obsahuje pútavé prednášky na témy rodičovstva plné praktických...

Celý článok...Dobrému rodičovstvu sa dá naučiť. Rodinný život sa môže stať radostným a napĺňať tak rodičov, aj ich deti. Kurz pomáha rodičom cielene a tvorivo podporovať zdravý rodinný život. Sme presvedčení, že každý rodič nájde na tomto kurze niečo konštruktívne. Mnohým pomôže vyriešiť zložité situácie, či predchádzať problémom, ktorým čelia pri výchove svojich detí. Iným zasa pomôže, aby sa z dobrých rodičov stali ešte lepšími. 
Kurz vytvorili manželia Nicky a Sila Leeovci z Londyna. Žijú v manželstve viac ako 30 rokov, majú štyri deti a niekoľko vnúčat.

Celý článok...Pozývame vás na kurz Manželské večery, ktorý bude prebiehať počas ôsmich týždňov od 10.1. do 28.2.2024 vždy v stredu večer od 18:30 do 21:00 v Malackách.

Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.

Celý článok...V spolupráci s Komunitou Blahoslavenstiev sme pomohli sprostredkovať pre rodiny priestor, kde si každý príde na svoje. Rodiny zažívajú spoločný čas pri priateľskom zdieľaní, stolovaní, modlitbe, hre, v prírode. Rodičia majú možnosť zúčastniť sa na prednáškach zameraných na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, života viery v rodine, výchove detí. Majú priestor na manželskú komunikáciu, osobnú...

Celý článok...V spolupráci s Komunitou Blahoslavenstiev sme pomohli zorganizovať tábor pre tínedžerov. Tábor mladým ľuďom sprostredkúva cez priateľstvo, dobrodružstvo, výlety, modlitbu a spoločnú prácu hodnoty, o ktoré sa v tomto zložitom období života môžu oprieť. Zážitkovou formou spoznávajú, že život nie je nu...

Celý článok...