DaR - Deti a Rodina


Výstup na Roštún

Dátum vloženia záznamu Utorok 20 December 2011 at 10:18 pm
Ak máte chuť stráviť pár hodín z posledného dňa v roku v chráme Božej prírody, podeliť sa o to čo je za nami, či vzhliadnuť k tomu, čo nás čaká a možno pri tom trocha zdravo premrznúť, (Celý článok)


Svätomartinský sprievod

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 23 Október 2011 at 9:43 pm
Svätomartinský sprievod detí s lampášikmi sa začína v piatok,
11. novembra o 17. hodine pri bráne do Zámockého parku (pri vinárni). (Celý článok)


Podeľme sa - verejná zbierka (doplnené)

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 20 Marec 2011 at 9:48 pm
Pozývame vás zapojiť sa do 5. ročníka podujatia “Podeľme sa!”.
Cieľom je pomôcť ženám a ich deťom v núdzi, pomôcť im v ich ťažkých životných situáciách a tiež umožniť ľuďom dobrej vôle prejaviť svoj súcit, solidaritu s trpiacimi a ochotu pomôcť im.
Podstatou podujatia je:
Na obed jem polievku, no "platím" (formou daru) rezeň.
Nedávam almužnu, ale dávam to, čo si odopriem. (Celý článok)


Manipulácia v médiách - Prednáška (Doplnené)

Dátum vloženia záznamu Štvrtok 24 Február 2011 at 11:32 pm
Každý z nás komunikuje, prijíma a dáva informácie. Vytvárame si na veci okolo seba vlastný názor. Existujú však aj tendencie tento názor ovplyvniť, či dokonca zmeniť. Asi najväčší vplyv na nás dnes majú elektronické médiá. Denne chrlia kvantá informácií. Žiaľ za ich snahou informovať sú nie vždy tie najčistejšie úmysly. Nie je zriedkavým javom, že divák alebo čitateľ sa stane obeťou mediálnej manipulácie. (Celý článok)


Detský maškarný ples

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 13 Február 2011 at 11:27 pm
Srdečne pozývame na Detský maškarný ples, ktorý sa bude konať v sobotu, 26.2. o 15:00 v priestoroch Pastoračného centra v Malackách.


Hudbou k tvorivosti (Doplnené)

Dátum vloženia záznamu Pondelok 31 Január 2011 at 11:16 pm
Už od útleho detstva hudba vytvára optimálne podmienky pre formovanie osobnosti, rozvíja citový svet detí, formuje pozitívny vzťah k rodine, prostrediu, napomáha k socializácii.
Od začiatku našej činnosti pri práci s deťmi využívame pri aktivitách a stretnutiach hudbu. V decembri minulého roka sme rozbehli projekt s názvom Hudbou k tvorivosti. Cieľom projektu je (Celý článok)

Linkdump

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.