TV DaR - Naša malá televízia


Láska pred manželstvom

Dátum vloženia záznamu Štvrtok 28 November 2013 at 11:21 pm Videjko pre tínedžerov a (možno) aj ich rodičov...


Linkdump

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.