DaR - Deti a Rodina


Deň rodiny 2014

Dátum vloženia záznamu Utorok 03 Jún 2014 at 11:21 pm
Po roku opäť v Malackách...
Príďte podporiť myšlienku zdravej rodiny a potešiť sa z pestrého programu pre malých i veľkých. (Celý článok)


Podeľme sa - pôstna polievka v parku

Dátum vloženia záznamu Piatok 02 Máj 2014 at 07:59 am
V parku na Kláštornom námestí v Malackách sa v sobotu 12.4. od 10:30 do 12:00 uskutočnila tradičná pôstna zbierka Podeľme sa. Na skromný obed vo forme polievky prišli tí, ktorí chceli svoj predveľkonočný pôst premeniť na konkrétny skutok pomoci. Vzdali sa hlavného jedla a dobrovoľný príspevok zaň venovali núdznym. Počas obeda sa minulo 15 litrov polievky. Hladní nezostali ani bezdomovci na lavičkách v parku. (Celý článok)

Linkdump

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.