DaR - Deti a Rodina


Deň rodiny 2015

Dátum vloženia záznamu Pondelok 18 Máj 2015 at 10:03 pm
Dňa 7.júna otvorí areál Spojenej školy Sv. Františka Assiského svoje brány opäť rodine a všetkým jej podporovateľom.
Program s plagátom nájdete v pokračovaní tohoto príspevku. (Celý článok)


Podeľme sa! - pôstna polievka v parku (DOLPNENÉ)

Dátum vloženia záznamu Štvrtok 26 Marec 2015 at 07:58 am
Ak máte pocit, že by ste svoj predveľkonočný pôst radi premenili na konkrétny skutok pomoci, tak vás pozývame na pôstny obed v parku na Kláštornom námestí v Malackách v sobotu, 28.3. od 11.30 do 12:30. Pomôžeme tým, že sa vzdáme hlavného jedla a dobrovoľný príspevok zaň venujeme núdznym. (Celý článok)


Referendum o ochrane rodiny

Dátum vloženia záznamu Sobota 31 Január 2015 at 8:10 pm
So znepokojením sledujeme tendencie v našej spoločnosti smerujúce k rozbitiu rodiny, znevažovaniu rolí otca a matky a výchovy postavenej na tradičných etických a morálnych hodnotách. S vedomím, že dôsledky takýchto nebezpečných experimentov ponesú tí ktorí sú úplne bezbranní - naše deti - podporujeme Referendum o ochrane rodiny ako nenásilný a účinný prostriedok priamej demokracie a veríme, že takto pomôžeme ďalšej generácii prežiť život v normálnom svete.
Dôvody podpory Referenda jednoducho a zrozumiteľne vyjadril otec Marián Kuffa v tomto príspevku.
Leták s dôvodmi, prečo je dobré sa zúčastniť hlasovania. (Celý článok)

Linkdump

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.