DaR - Deti a Rodina


Podeľme sa

Dátum vloženia záznamu Sobota 21 Marec 2020 at 12:00 pm
Tohtoročný 14. ročník podujatia Podeľme sa! 2020 organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 26.2. 2020 do 31. 5.2020 vo farnostiach, v spoločenstvách, mestách, obciach, organizáciách a rodinách vo všetkých diecézach Slovenska.
Vzhľadom na zložitú situáciu, v ktorej sme sa v tomto období ocitli v súvislosti s Korona vírusom na Slovensku, je znemožnené organizovať jednotlivé podujatia Podeľme sa! 2020. Ak by ste sa napriek tomu chceli podeliť s tými, ktorí pomoc najviac potrebujú, môžete tak urobiť priamo na zbierkový účet Katatolícke hnutie žien Slovenska Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, číslo: IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642
Výťažok zbierky je určený na podporu dvoch projektov:
V rámci projektu Pomáhajme spoločne podporíme projekt OÁZY- Nádej pre nový život: Bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach pod vedením duchovného otca Petra Gombitu.
Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na zriadenie Centra prevencie rodinných konfliktov v Bratislave, ktoré poskytne kvalitnú poradenskú a terapeutickú podporu rodinám v náročných životných situáciách.


Kumunitné centrum prerušuje prevádzku

Dátum vloženia záznamu Pondelok 09 Marec 2020 at 10:30 am Z dôvodu zavedenia preventívnych opatrení k zamedzeniu šírenia koronavírusu sme nútení dočasne prerušiť prevádzku klubu. Preto krúžky plánované na tento týždeň odpadajú. O ďalšom postupe Vás do konca týždňa budeme informovať.

Linkdump

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.