Kalendár podujatí  - DaR - Deti a Rodina
» Klubík špuntíkov
Klubík bude v novom školskom roku 2010/11 fungovať tri doobedia v týždni - utorok, štvrtok, piatok, pre skupinku 12 detí.
Bližšie info - K. Dobrovodská 903-388 399.   Žiadne komentáre |
» Slniečko - stretnutia mamičiek s deťmi
Ponuka pre mamičky s malými deťmi.
V priestoroch školského klubu školy M.Olšovského v Malackách (za bránou školského dvora) sa raz do týždňa stretávajú mamičky so svojimi deťmi. (Celý článok)   Žiadne komentáre |

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O nás

» Prečo sme tu Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)   Žiadne komentáre |
» Naša vízia Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)   Žiadne komentáre |