Rodinna kniznica
Hlavná stránka | Registrácia čitateľa | Pomoc | Knižničný poriadok


Hľadaj knihy


Prehľadávanie kníh podľa kategórie:
    

Vitajte na stránkach našej rodinnej knižnice.

Prichádzame s touto ponukou v čase, keď kniha nie je veľmi populárnym médiom. Sme presvedčení o tom, že nie vždy to, čo je populárne je aj dobré a sami sme vo svojich rodinách mali možnosť zakúsiť to, akú veľkú moc má spoločne čítaná dobrá kniha. Okrem toho, že je to forma komunikácie, otvára témy na rozhovor, utužuje vzťahy v rodinnom spoločenstve, poskytuje priestor pre zmysluplné trávenie času rodičov s deťmi, rozvíja a podporuje citový a intelektuálny život.
Knihy do našej knižnice starostlivo vyberáme. Možno tu nenájdete knihy, ktoré ponúka bežná mestská či obecná knižnica, ale môže sa stať, že v našich virtuálnych poličkách nájdete niečo, čo je práve takejto štandardnej ponuke vzdialené. Združenie DaR - Deti a Rodina sa hlási k židovsko-kresťanským koreňom. A to nielen formálne, ale aj reálne. A táto "realita" sa odzrkadlí aj na ponúkaných knihách. Ale nemusíte sa báť, nie sme knižnicou duchovnej literatúry. Našou túžbou je pomôcť našim / vašim rodinám žiť plnší život. Preto veríme, že aj neveriaci človek, ktorý chce prispieť k pohode vo svojej rodine dobrou knihou, či filmom si u nás príde na svoje. Napokon, presvečte sa sami.Náš team