Chlapi » Otcovstvo ako cesta obnovy

06 10 09 + 77 - 67 Otcovstvo ako cesta obnovy


Minulé storočie bolo špecifické tým, že veľa otcov bolo zabitých vo vojnách. Veľa rodín stratilo otcov. Úlohu otca v rodine tak chtiac – nechtiac musela prebrať matka. Oveľa viac starostlivosti dostali muži od svojich matiek ako od otcov. Synovia nemajú obraz o otcovi, ale majú obraz, ktorý má matka o ich otcovi. Dôsledkom potom je, že keď dospejú venujú sa športu, idú do armády, trávia večery v krčmách preto, aby mali bezprostrednejší kontakt s inými mužmi. Takto hľadajú energiu, ktorá sa im nedostala doma a ktorú čakali. Ďalším dôsledkom detstva bez otca je detinskosť a absencia pocitu zodpovednosti. Ako hovorí J. Augustzn: „Základná zásada „malého princa“, ktorého takisto môžeme nazvať „Petrom Panom“ znie: život vždy má byť neobyčajne veľkým a zaujímavým dobrodružstvom. Táto zásada sa však nedá použiť v praxi. Ustavičné vyhľadávanie nových dobrodružstiev robí život „malého princa“, respektíve „Petra Pana“ jalovým, prázdnym a plným nepokoja. A jeho nostalgia po rajskej záhrade a priateľstve robí ho nakoniec izolovaným a opusteným tak v rodnom dome, ako aj medzi priateľmi.“
Problémom našej doby je, že v tejto spoločnosti chýbajú otcovia. V našej kultúre sú chlapci ohrození. Väčšinu času s chlapcami trávia ich matky. Matka však synovi nikdy neodovzdá to, čo by mu mal dať otec. Nikdy, alebo iba veľmi obmedzene sa môže stať archetypom Boha – Otca. Nikdy chlapca neotvorí pre svet, pre vzťah s inou ženou. Takáto spoločnosť produkuje chlapcov, ktorých vysnenou partnerkou bude ich matka, namiesto toho aby mali odvahu a išli do sveta hľadať „tú pravú“.
Otec musí byť tým, kto syna nielen usmerňuje ale aj rešpektuje. Syn musí cítiť, že ho otec zodpovedajúc jeho veku prijíma a akceptuje. Mladý muž, na to aby sa stal ozajstným mužom potrebuje, aby bola jeho mužnosť potvrdená. Prvou a najväčšou autoritou vo vývoji mladého chlapca je v tomto ohľade jeho vlastný otec. Otec je povolaný aby, keď príde ten správny čas, potvrdil syna ako muža, aby mu symbolicky odovzdal štafetu života. Mužská energia sa v pravom zmysle slova realizuje v plodení. Toto je bod, v ktorom otcovia môžu svojím synom odovzdať poklad na celý život, pomôcť im nájsť pevný bod o ktorý sa budú môcť po celý svoj život opierať. Na druhej strane je to miesto najväčších zranení v mužskej duši. „Neprijať žiadne požehnanie od svojho otca je zranením (...). Keď si mladý a nikdy nevidíš svojho otca, keď s ním nikdy nie si, alebo keď tvoj otec zomrel, či odišiel, ak máš otca workoholika, to všetko je zranením“ (R. Rohr)
Každý človek potrebuje veľký vzor. Sme stvorení pre transcendentno. Je to v nás a prejavuje sa to od útleho detstva - malé dieťa dvíha svoje ruky k otcovi. Každý muž, otec je pozvaný k tomu, aby obnovil svoje otcovstvo. Aby sa jeho plodnosť realizovala nielen v plodení, ale aj odovzdávaní hodnôt, učení sebadôvere a formovaní duše tých, ktorých mu Boh zveril.
Verím, že nám všetkým k tomu pomôžu aj tieto stránky a myšlienky, či aktivity, ktoré budeme prostredníctvom nich propagovať.
_
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony / Textile

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.