Kalendár podujatí  - DaR - Deti a Rodina

back to weblogSlniečko - stretnutia mamičiek s deťmiPonuka pre mamičky s malými deťmi.
V priestoroch školského klubu školy M.Olšovského v Malackách (za bránou školského dvora) sa raz do týždňa stretávajú mamičky so svojimi deťmi. Trávia tu spoločný čas hrou, kreatívnymi aktivitami a zdieľaním svojich radostí a starostí. Radi vás medzi sebou privítame.
V novom školskom roku 2010/11 sa budeme stretávať každú stredu od 9:30 do 12:00, opäť v priestoroch školského klubu cirkevnej základnej školy.
Kontakt: Katarína Dobrovodská 0903-388-399
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony / Textile

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O nás

» Prečo sme tu Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)   Žiadne komentáre |
» Naša vízia Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)   Žiadne komentáre |