DaR - Deti a Rodina

back to weblogPrvý rok činnosti klubíkuS radosťou môžeme konštatovať, že máme za sebou úspešný rok v Klubíku. V priebehu školského roka sa v ňom vystriedalo 13 detí, z toho 7 stálych Klubikárov. Deti vytvorili medzi sebou pekné kamarátske vzťahy, naučili sa na určitý čas odpútať od mamičky, zlepšili si svoje kreatívne zručnosti, mnohé urobili pokroky v jemnej motorike. Naučili sa nové pesničky, riekanky. Učili sa spoznávať a dodržiavať stanovené hranice, rešpektovať požiadavky druhých a ovládať svoje správanie. Teraz už môžeme vidieť výsledok ročnej práce: deti vedia sami od seba ako sa v daných situáciach správne zachovať. Na udržanie dobrej atmosféry nebolo nikdy treba konflikty riešiť krikom a už vôbec nie bitkou. Deti sa cítili bezpečne, nemuseli mať strach a bolo nám všetkým spolu veľmi dobre. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám Aničke, Renátke a Simonke za ich správny a materinský prístup. Práve vďaka nim mohli naše deti robiť pokroky.
Klubík mohol fungovať vďaka podpore cirkevnej základnej školy a ústretovému prístupu kolektívu školského klubu, za čo im všetkým zo srdca ďakujeme.
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)