Kalendár podujatí  - DaR - Deti a Rodina

back to weblogKlubík špuntíkovKlubík bude v novom školskom roku 2010/11 fungovať tri doobedia v týždni - utorok, štvrtok, piatok, pre skupinku 12 detí.
Bližšie info - K. Dobrovodská 903-388 399.
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony / Textile

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O nás

» Prečo sme tu Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)   Žiadne komentáre |
» Naša vízia Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)   Žiadne komentáre |