Kalendár podujatí  - DaR - Deti a Rodina

back to weblogNáš tím


Katka


Petra


Dominik


Peter

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O nás

» Prečo sme tu Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)   Žiadne komentáre |
» Naša vízia Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)   Žiadne komentáre |