DaR - Deti a Rodina

back to weblogManipulácia v médiách - Prednáška (Doplnené)Každý z nás komunikuje, prijíma a dáva informácie. Vytvárame si na veci okolo seba vlastný názor. Existujú však aj tendencie tento názor ovplyvniť, či dokonca zmeniť. Asi najväčší vplyv na nás dnes majú elektronické médiá. Denne chrlia kvantá informácií. Žiaľ za ich snahou informovať sú nie vždy tie najčistejšie úmysly. Nie je zriedkavým javom, že divák alebo čitateľ sa stane obeťou mediálnej manipulácie. O tom, čo mediálna manipulácia je, na akých zásadách stojí, aké techniky používa, aké sú jej dôsledky, ale aj ako sa pred ňou chrániť sa dozvieme viac z prednášky vysokoškolského pedagóga ThLic. Jozefa Sedmáka, na ktorú vás týmto pozývame. Prednáška pozostáva z dvoch častí, prvú časť si môžete vypočuť
v piatok 18.3. o 19:15 a druhú o dva týždne 1.4. v tom istom čase v Pastoračnom centre pri RK farnosti v Malackách.

Zvukový záznam z prvej prednášky si môžete stiahnuť tu:
Prvá časť MP3: Prednáška - 1. časť ; Druhá časť MP3: Prednáška - 2. časť
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)