DaR - Deti a Rodina

back to weblogPodeľme sa - verejná zbierka (doplnené)Pozývame vás zapojiť sa do 5. ročníka podujatia “Podeľme sa!”.
Cieľom je pomôcť ženám a ich deťom v núdzi, pomôcť im v ich ťažkých životných situáciách a tiež umožniť ľuďom dobrej vôle prejaviť svoj súcit, solidaritu s trpiacimi a ochotu pomôcť im.
Podstatou podujatia je:
Na obed jem polievku, no "platím" (formou daru) rezeň.
Nedávam almužnu, ale dávam to, čo si odopriem.

Je možné sa zúčastniť rôznymi spôsobmi:
• pre všetkých je tu pozvanie na skromný polievkový bufet, v parku na Kláštornom námestí v sobotu 9. apríla v čase od 10:30 do 12:00. Polievku je možné "zaplatiť" (formou daru) ako celý obed a takýmto spôsobom sa podeliť s núdznymi;
• rodiny môžu doma navariť skromný obed a ušetrené peniaze venujú na zbierku;
• individuálnym príspevkom.
Akcia prebieha ako celoslovenská verejná zbierka z iniciatívy Katolíckeho hnutia žien Slovenska. V Malackách ju pripravujeme v spolupráci s lahôdkami GASTRO M a M (Srdiečko).
Tohoročný výťažok zbierky bude použitý pre neziskovú organizáciu "Áno pre život" ktorá prevádzkuje od roku 1998 zariadenie sociálnych služieb v Rajci – Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom poskytuje ubytovanie a poradenstvo osamelým ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam násilia.

DOPLNENÉ 17.4.2011
Viacerí malačania sa zriekli sobotňajšieho obeda a nahradili ho zeleninovou polievkou. Možno práve preto sa táto polievka mohla stať symbolom dobročinnosti a ľudskej vzájomnosti. Nielenže takto prejavili solidaritu s tými, ku ktorým osud nebol taký štedrý, ale peniaze ušetrené za obed venovali v prospech verejnej celoslovenskej zbierky s názvom Podeľme sa. Celkovo sa v Malackách takýmto spôsobom vyzbieralo 264 €. Všetkým, ktrorí túto akciu podporili zo srdca ďakujeme.
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)