DaR - Deti a Rodina

back to weblogPríďte sa podeliť (DOPLNENÉ)Pozývame vás zapojiť sa do 5. ročníka podujatia “Podeľme sa!”.
Cieľom je pomôcť ženám a ich deťom v núdzi, v ťažkých životných situáciách a tiež umožniť ľuďom dobrej vôle prejaviť svoj súcit, solidaritu s trpiacimi. Podstatou podujatia je:
Na obed jem polievku, no "platím" (formou daru) rezeň.
Nedávam almužnu, ale dávam to, čo si odopriem.

Je možné sa zúčastniť rôznymi spôsobmi:
• pre všetkých je tu pozvanie na skromný polievkový bufet, v parku na Kláštornom námestí v sobotu 31.marca v čase od 10:30 do 12:00. Polievku je možné "zaplatiť" (formou daru) ako celý obed a takýmto spôsobom sa podeliť s núdznymi;
• rodiny môžu doma navariť skromný obed a ušetrené peniaze venujú na zbierku;
• individuálnym príspevkom.
Akcia prebieha ako celoslovenská verejná zbierka z iniciatívy Katolíckeho hnutia žien Slovenska. V Malackách ju pripravuje združenie DaR – Deti a Rodina v spolupráci s lahôdkami GASTRO M a M (Srdiečko).
Výťažok zbierky bude použitý v Občianskom združení MAGIS so sídlom v Prešove. Poskytuje služby zamerané na pomoc ľuďom v núdzi: matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia, sirotám a polosirotám, deťom bezdomovcov, dospelým odchovancom detských domovov, sociálne slabým rodinám. Poskytuje tiež právnické, sociálne a psychologické poradenstvo.
Za vyzbierané peniaze sa vybuduje nízkonákladové bývanie pre rodiny v núdzi a mládež, ktorá vychádza z detských domovov; vytvorí sa chránená remeselná dielňa; zorganizujú preventívne a osvetové aktivity zamerané na problematiku násilia v rodine.

DOPLNENÉ:
Ďakujeme všetkým, ktorí netradičným spôsobom podporili zbierku Podeľme sa a kúpili si v sobotu 31.marca polievku na Kláštornom námestí. Vyzbieraná suma 469,10€ bude spolu s celoslovenským výťažkom zbierky použitá v združení MAGIS so sídlom v Prešove
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)