DaR - Deti a Rodina

back to weblogPrečo sme tu


Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. Všetci sme tak trochu otrokmi tejto rýchlej doby. Máme veľa povinností a málo voľného času. Každodenná hektika a určitý stereotyp nás paralyzuje robiť aj niečo iné ako celý týždeň chodiť do práce, naše deti poobede prebrať z rôznych inštitúcii, a cez víkend upratovanie, opravovanie, prípadne rodinná oslava. A stále dookola. Niežeby to bolo zlé, ale...
Môj názor je, že táto doba do našich sŕdc vtláča istý kapitalistický individualizmus, čo má za následok, že rodiny sa dostávajú do izolácie, strácajú kontakt s inými rodinami. Je to na škodu, veď navzájom sme si obohatením. Preto sa pár ľudí rozhodlo(dúfam ,že časom nás pribudne), že chce robiť niečo viac. Možno nám to trochu pripomína mladé časy, keď sme mali čas a veľa vnútornej energie na organizovanie rôznych akcií. Po rokoch nám táto chuť zostala a ten čas si chceme aktívne a cieľavedome hľadať.
Keďže sme to tak cítili, založili sme koncom minulého roku 2008 občianske združenie DaR(viď ciele združenia), v skratke Deti a Rodiny. Pekný názov, že? Vymyslel ho Dominik a logo pre nás nakreslila šikovná Libuška Čtveráková(ml.)
Poviete si: "stretať sa, niekam chodiť to je fajn, ale..." Priznám sa, že ani mi teraz veľmi niekam nechodíme, pretože za všetko sa dnes platí a finančný rozpočet rodiny to nedovoľuje. Rodiny sú dnes zaťažené úverom, nezamestnanosťou, zdrav. problémami, nízkym príjmom na materskej dovolenke a iné. Sv. Terezka hovorí o malej ceste. A naozaj, čím sme starší vidíme, že šťastie je v maličkostiach a v jednoduchých veciach. A tiež keď vidíme kedy sú naše deti šťastné a veselé.
Preto chceme organizovať lacné výlety do prírody, v lete tábor pre deti a rôzne akcie a budeme radi, ked ich budeme môct spolu pripravovať. Veď stretnutie s priateľmi a deťmi poteší, utuží, rozjasní aj ten najšedivší stereotyp.
Vítame každý nápad, pripomienku, pochvalu a pomoc. Tiež kontakty na sponzorov, projekty a o rok aj vaše 2% z daní. Sľubujeme, že všetko toto bude využité len pre dobro detí a rodín z nášho regiónu. A dúfam, že DaR bude pre vás všetkých darom.

Petra
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)