DaR - Deti a Rodina

back to weblogPodeľme sa - pôstna polievka v parkuV parku na Kláštornom námestí v Malackách sa v sobotu 12.4. od 10:30 do 12:00 uskutočnila tradičná pôstna zbierka Podeľme sa. Na skromný obed vo forme polievky prišli tí, ktorí chceli svoj predveľkonočný pôst premeniť na konkrétny skutok pomoci. Vzdali sa hlavného jedla a dobrovoľný príspevok zaň venovali núdznym. Počas obeda sa minulo 15 litrov polievky. Hladní nezostali ani bezdomovci na lavičkách v parku. Akcia prebehla ako celoslovenská verejná zbierka z iniciatívy Katolíckeho hnutia žien Slovenska. V Malackách ju pripravilo naše združenie v spolupráci s lahôdkami GASTRO M a M (Srdiečko).
Počas sobotňajšieho obeda sme v Malackách vyzbierali 271€. Srdečná vďaka všetkým, ktorí prispeli. Výťažok zbierky bude použitý Charitou v Rožňave na podporu rodín v hmotnej a sociálnej núdzi a vytvorenie nízkoprahového denného centra pre matky s deťmi v Lučenci.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)