DaR - Deti a Rodina

back to weblogReferendum o ochrane rodinySo znepokojením sledujeme tendencie v našej spoločnosti smerujúce k rozbitiu rodiny, znevažovaniu rolí otca a matky a výchovy postavenej na tradičných etických a morálnych hodnotách. S vedomím, že dôsledky takýchto nebezpečných experimentov ponesú tí ktorí sú úplne bezbranní - naše deti - podporujeme Referendum o ochrane rodiny ako nenásilný a účinný prostriedok priamej demokracie a veríme, že takto pomôžeme ďalšej generácii prežiť život v normálnom svete.
Dôvody podpory Referenda jednoducho a zrozumiteľne vyjadril otec Marián Kuffa v tomto príspevku.
Leták s dôvodmi, prečo je dobré sa zúčastniť hlasovania.

Referendum

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)