DaR - Deti a Rodina

back to weblogPodeľme sa! - pôstna polievka v parku (DOLPNENÉ)Ak máte pocit, že by ste svoj predveľkonočný pôst radi premenili na konkrétny skutok pomoci, tak vás pozývame na pôstny obed v parku na Kláštornom námestí v Malackách v sobotu, 28.3. od 11.30 do 12:30. Pomôžeme tým, že sa vzdáme hlavného jedla a dobrovoľný príspevok zaň venujeme núdznym. Akcia prebieha ako celoslovenská verejná zbierka z iniciatívy Katolíckeho hnutia žien Slovenska. V Malackách ju pripravuje združenie DaR – Deti a Rodina
v spolupráci s lahôdkami GASTRO M a M (Srdiečko).
Výťažok zbierky bude tento rok použitý na podporu poradne pre ženy v núdzi Alexis, n.o. z Bratislavy a Krízového centra pre matky, otcov a rodiny s deťmi v núdzi v Prešove.

Celkový vyťažok zbierky u nás v Malackách je 270,10 €. Zo srdca ďakujeme vštkým, ktorí prišli.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)