DaR - Deti a Rodina

back to weblogDeti a Rodina v roku 2015V roku 2015 sme pokračovali v podujatiach, ktoré majú svoju už viacročnú tradíciu.
Začiatkom apríla sme v rámci akcie Podeľme sa ponúkali pôstny obed v parku na námestí pred kostolom.Nedeľné športové hodinky s rodinami na plavárni snáď aspoň trochu prispeli k otužovaniu a posilneniu imunity zúčastnených rodín.

Radosť viacerým rodinám priniesol návrat k športovému dňu v prírode.

Spoluorganizovali sme Deň rodiny v Malackách, ktorý tento rok prebiehal v réžii Spojen školy sv. Františka Assiského.


Zastrešili a materiálne sme podporili detský letný tábor.


Spolu s Komunitou Blahoslavenstiev sme organizovali formačný tábor pre mládež a letné stretnutie rodín.


Klubík špuntíkov mal tento rok problém s priestormi, preto fungoval v obmedzenom režime.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)