DaR - Deti a Rodina

back to weblogStretnite Svätého Martina na koniStretnutie so Svätým Martinom je pekný zážitok nielen pre Deti ale aj pre dospelých. Táto možnosť sa nám naskytne na jeho sviatok, 11. novembra, v Zámockom parku o 17:00. Program je na tomto letáku.
Deti, ktoré by si radi vyrobili vlastný lampášik pozývame na svätomartinské tvorivé, ktoré sa budú konať 6. novembra v CVČ. Čas bude v nasledujúcich dňoch upresnený. Texty piesní, mp3 súbory a ďaľšie informacie nájdete na tejto stránke.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)