DaR - Deti a Rodina

back to weblogOtvárame klub mládeže DarkoPo náročnom čase príprav otvárame prevádzku klubu mládeže Darko. Klub sa nachádza v priestoroch na Štefánikovej ulici (oproti ZŠ Dérera). V septembri začíname s aktivitami pre školákov. Našim cieľom je ponúknuť deťom zmysluplne využiť voľný čas. Krúžkové aktivity začnú v týždni od 25. septembra a budú prebiehať na týždennej báze počas školského roka. V prípade záujmu nás kontaktujete prosím čo najskôr. Kapacita na krúžkoch je obmezená. V tomto školskom roku chceme deťom ponúknuť tieto krúžky:

Biblicko-kreatívny
Udalosti a biblické príbehy priblížiť deťom cez hovorené slovo, dramatizáciu, pieseň a kreatívne vyrábanie.
Pre dievčatá a chlapcov 1.-6. ročníka
Max. počet detí:10

Krúžok robotiky
Základy komunikácie počítača s prostredím. Cez blikajúce svetielko, merač teploty a vlhkosti až k jednoduchej robotickej ruke.
Pre piatakov a starších
Max. počet detí:8

Krúžok stolného tenisu
Deti sa od skúseného hráča stolného tenisu naučia základy tohoto športu a budú mať možnosť ho na rekreačnej úrovni ďalej rozvíjať.
Pre chlapcov a dievčatá 2.-9. ročníka
Max. počet detí:8

Konverzačná angličtina hravou formou
Mladý študent priblíži deťom na kamarátkej báze skryté zákutia angličtiny.
Pre deti vo veku 9-13 rokov so schopnosťou plynule sa dohovoriť.
Max. počet detí:8Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)