DaR - Deti a Rodina

back to weblogDeň otcovV sobotu 20. júna sme spolu s ďaľšími otcami - rodičmi žiakov ZŠ M. Olšovského v Malackách usporiadali malú púť - výstup na kopec Tri kríže nad Pernekom. Ani nepriazeň počasia neodradila účastníkov prvého ročníka tohto podujatia, ktoré vzišlo z iniciatívy skupinky otcov aktívnych v našom združení v spolupráci s vedením školy. Pripomenuli sme si takýmto spôsobom náš sviatok a jeho význam. Vidíme ho predovšetkým v posilnení role otca v rodine. Pričom za jeden z kľúčových momentov považujeme schopnosť otca prevziať zodpovednosť za jemu vlastné úlohy vrámci rodiny. Na jednom z prvých miest sa nachádza potreba predkladať svoju rodinu Bohu a žehnať svojím deťom. Uvedomujúc si rezervy, ktoré v tomto máme, sme sa rozhodli začať spolu na kopci nad Pernekom a pokračovať doma, každý vo svojej rodine.
Fotky z výstupu
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)