DaR - Deti a Rodina

back to weblogKrúžky v klube DarkoViac ako 40 detí navštevuje od septembra 2017 krúžky v klube Darko. Pod vedením skúsených dobrovoľníkov si deti rozširujú obzor, venujú sa svojim záľubám. Na Biblicko-kreatívnom krúžku pomocou rôznych kreatívnych techník deti stvárňujú biblické motívy. Nechýba modlitba, spev, čítané slovo a diskusia k daným témam. V advente sa dominovala téma Vianoc.
Krúžok robotiky pomáha chlapcom zoznámiť so základmi programovania. V jednoduchom programovacom prostredí majú možnosť odskúšať si komunikáciu počítača s okolím. Veria, že sa dostanú tak ďaleko, že do konca školského roka postavia a budú programovať vlastného robota.
Stolný tenis prináša deťom veľa radosti. Deti robia veľké pokroky a poctivo si plnia aj domáce úlohy ako napríklad každodenné cvičenie so švihadlom. Ping-pong tiež nahrádza deficit pohybu, ktorý teraz v zime deťom chýba.
Šachový krúžok navštevujú predovšetkým menší chlapci. Hravou formou sa učia základom tejto kráľovskej hry.
Klub angličtiny si tiež získal srdcia detí. Deti sí rozprávajú zážitky, hrajú rôzne hry, nacvičujú divadlo. Jedinou podmienkou je, že sa komunikuje len v angličtine.
Novinkou je hokejový krúžok, ktorý prevádzkujeme na ľadovej ploche v Malackách. Chceme dať takto príležitosť zahrať si hokej aj chlapcom, ktorí inak túto možnosť nemajú.
Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)