DaR - Deti a Rodina

back to weblogKrúžky v klube mládeže v novom šk. rokuV šk. roku 2018-2019 otvárame tieto krúžky:
Klub robotiky I (utorok 15:30-17:00)
Základy komunikácie počítača s prostredím. Cez blikajúce svetielko, merač teploty a vlhkosti až k jednoduchým robotickým aplikáciam.
Veková kategória: žiaci 3.-5. ročníka ZŠ Lektor: Ing. Dominik Dobrovodský
Max. počet detí:8
Klub robotiky II (utorok 17:00-18:30)
Veková kategória: žiaci 6.-9. ročníka ZŠ
Realizácia jednoduchých i náročnejších projektov z oblasti programovania a robotiky. Predpokladá sa schopnosť samostatne pracovať s počítačom, základy programovania sú vítané.
Lektor: Ing. Jozef Raček
Max. počet detí:8
Stolný tenis (štvrtok 16:00-17:30)
Deti sa od skúseného hráča stolného tenisu naučia základy tohoto športu a budú mať možnosť ho na rekreačnej úrovni ďalej rozvíjať.
Veková kategória: žiaci 2.-9. ročníka ZŠ
Lektor: Ing. Michal Mladý
Max. počet detí:8
Šachový klub (piatok 17:00-18:30)
Deti sa pod vedením skúsených šachistov hravou formou naučia pravidlá, taktiku hry a objavia nejedno tajomstvo tohoto zaujímavého športu.
Lektor: Ing. Ján Osadský, Michal Damek
Pre deti vo veku 6-15, šachoví začiatočníci i pokročilí.
Max. počet detí:10

Za jedno stretnutie sa platí 2€. Poplatok sa uhrádza na účet – ako permanentka na 10 nasledujúcich stretnutí.
Tu môžete vyplniť elektronickú prihlášku.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)