DaR - Deti a Rodina

back to weblogPôstna polevka "Podeľme sa" (DOPLNENÉ)Pomôcť ľuďom v núdzi môžeme aj tak, že sa v ich prospech niečoho zriekneme. Pozývame vás na skromný pôstny obed v parku na Kláštornom námestí v Malackách v sobotu, 13.4. od 11.30 do 12:30. Pomôžeme tým, že sa vzdáme hlavného jedla a náhradu vo forme dobrovoľného príspevku venujeme niekomu kto možno na iný obed ako skromnú polievku vôbec nemá.
Akcia prebieha ako celoslovenská verejná zbierka z iniciatívy Katolíckeho hnutia žien Slovenska. V Malackách ju pripravuje združenie DaR – Deti a Rodina
v spolupráci s lahôdkami GASTRO M a M (Srdiečko).
Výťažok zbierky bude tento rok použitý na podporu Centra pre deti a rodiny v Rožňave a Krízového centra Vincentínum v Košiciach.
Doplnené 23/04/2019:
Do zbierky sme v tomto roku prispeli sumou 211,44€. Srdečná vďaka všetkým ktorí prispeli, aj tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a organizácie.


Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)