DaR - Deti a Rodina

back to weblogKlub na DomčekuPre žiakov 4.-6.ročníka sme pre tento školský rok pripravili aktivitu, ktorou chceme pomôcť rodičom detí, ktoré už nenavštevujú školské kluby zmysluplne pokryť poobedňajšie hodiny. Klub bude otvorený od pondelka do piatku v čase od 14:00 do 17:00.

Poobedie bude vyplnené nasledovne:
Príchod deti + oddychové aktivity, stretnutie v kruhu (modlitba, krátke zdieľanie), krúžková aktivita (každý deň iná), olovrant, vypracovávanie domácich úloh alebo individuálne aktivity.
Pre deti pripravujeme tieto krúžkové aktivity:
malá škola varenia, šachový krúžok, hudobno dramatický krúžok, angličtina hrou, tvorivé dielne + výtvarné aktivity, fotografovanie, zábavné laboratórium, malý kurz šitia
Krúžky budu podla možností dobrovoľníkov, zatiaľ bude pravidelne v piatky bývať šach. Harmonogram krúžkov pošleme vždy na začiatku mesiaca.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)