DaR - Deti a Rodina

back to weblogPodeľme saTohtoročný 14. ročník podujatia Podeľme sa! 2020 organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 26.2. 2020 do 31. 5.2020 vo farnostiach, v spoločenstvách, mestách, obciach, organizáciách a rodinách vo všetkých diecézach Slovenska.
Vzhľadom na zložitú situáciu, v ktorej sme sa v tomto období ocitli v súvislosti s Korona vírusom na Slovensku, je znemožnené organizovať jednotlivé podujatia Podeľme sa! 2020. Ak by ste sa napriek tomu chceli podeliť s tými, ktorí pomoc najviac potrebujú, môžete tak urobiť priamo na zbierkový účet Katatolícke hnutie žien Slovenska Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, číslo: IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642
Výťažok zbierky je určený na podporu dvoch projektov:
V rámci projektu Pomáhajme spoločne podporíme projekt OÁZY- Nádej pre nový život: Bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach pod vedením duchovného otca Petra Gombitu.
Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na zriadenie Centra prevencie rodinných konfliktov v Bratislave, ktoré poskytne kvalitnú poradenskú a terapeutickú podporu rodinám v náročných životných situáciách.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)