DaR - Deti a Rodina

back to weblogVeľká dobrodružná výpravaMilý náš súkmeňovec,
Indiáni od Sokolieho oka
zvolávajú Veľkú dobrodružnú výpravu do Skalistých hôr.
Náš celodenný výlet sa koná v pondelok, 24.augusta. Deň strávime v Malých Karpatoch, niekde medzi Sološnicou a Plaveckým Mikulášom. Zober si so sebou niečo na desiatu a olovrant, na obed si ulovíme bizóna (máme už zakúpené špekačky s chlebom – pozn. pre rodičov), aspoň pol litra vody a nepremokavú vetrovku alebo pršiplášť. Pevná obuv je podmienkou. Na cestu budeš potrebovať 1€.
Stretneme sa v Malackách na žel. stanici o 7:15, plánovaný návrat je o 17:50.
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)