DaR - Deti a Rodina

back to weblogDetský klubíkV tomto školskom roku budú mať naše ratolesti predškolského veku po prvý raz možnosť stretávať sa v detskom klubíku. Do klubíku, ktorý bude jednoduchou obdobou škôlky, pozývame predovšetkým deti mamičiek na materskej dovolenke. Chceme takýmto spôsobom podporiť ich rozhodnutie venovať svoj čas a kapcitu rodine a trochu ich odľahčiť pri plnení si povinností týkajúcich sa výchovy detí, prípadne pomôcť im vytvoriť priestor, v ktorom sa môžu venovať sebe alebo individuálne svojim batoľatám. Deťom z klubíku by sme týmto spôsobom radi ponúkli možnosť stretávať sa s rovesníkmi a takto prispeli k budovanie ich sociálnych zručností a návykov. Maximálne 12 členná skupinka detí sa bude stretávať v Školskom klube ZŠ M. Olšovského dva razy v týždni. Deti vo veku 3-6 rokov spolu strávia doobedie. Pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek sa budú spolu hrať, tvoriť, spievať, tancovať a ďakovať nášmu Tatinovi za dary každého dňa. V prípade záujmu kontaktujte prosím Katku D. 0903-388 399.
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)