DaR - Deti a Rodina

back to weblogMožno príde aj sv. MartinPozývame deti na tradičný Svätomartinský sprievod s lampášikmi, ktorý pripravujeme v spolupráci so združením MLOK. Sprievod sa začína v stredu, 11. novembra o 17. hodine pri bráne do Zámockého parku (pri vinárni). Deti, ktoré by si radi vyrobili lampášik pozývame v nedeľu, 8. novembra o 15:00 do pastoračného centra na Kláštonom nám. v Malackách. Vzhľadom na to, že budeme pracovať s ostrými nástrojmi je potrebné, aby deti prišli v sprievode rodičov.

Aj napriek nepriazni počasia sa deti mohli tešiť z toho, že medzi nás prišiel sv. Martin, ktorý nás povzbudil nielen svojou prítomnosťou, ale aj príkladom svojej dobroty a statočnosti.
Vlastnoručne vyrobené lampášiky svietili aj v daždi, niektorým dokonca aj cestou domov.
Myslím, že všetci sme mali chuť výborných martinských rožkov ešte dlho v ústach.
Dominik Dobrovodský (URL) - 15 11 09 - 01:11

  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)