DaR - Deti a Rodina

back to weblogPodeľme sa - verejná zbierka (Doplnené)Pozývame vás zapojiť sa do 4. ročníka podujatia “Podeľme sa!”.
Cieľom je pomôcť ženám a ich deťom v núdzi, pomôcť im v ich ťažkých životných situáciách a tiež umožniť ľuďom dobrej vôle prejaviť svoj súcit, solidaritu s trpiacimi a ochotu pomôcť im.
Podstatou podujatia je:
Na obed jem polievku, no "platím" (formou daru) rezeň.
Nedávam almužnu, ale dávam to, čo si odopriem.

Je možné sa zúčastniť rôznymi spôsobmi:
• pre všetkých je tu pozvanie na skromný polievkový bufet, v parku na Kláštornom námestí v sobotu 20. marca v čase od 10:30 do 12:00. Polievku je možné "zaplatiť" (formou daru) ako celý obed a takýmto spôsobom sa podeliť s núdznymi;
• rodiny môžu doma navariť skromný obed a ušetrené peniaze venujú na zbierku;
• individuálnym príspevkom.
Akcia prebieha ako celoslovenská verejná zbierka z iniciatívy Katolíckeho hnutia žien Slovenska. V Malackách ju pripravujeme v spolupráci s lahôdkami GASTRO M a M (Srdiečko).
Tohoročný výťažok zbierky bude použitý pre Centrum DORKA v Košiciach a Rožňave, ktorých zriaďovateľom je Spoločnosť
detí z detských domov Úsmev ako dar.

Doplnené 29/03/2010
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie na obed do parku a v sobotu prišli podporiť tých, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Takmer jarné počasie celkom prialo krátkemu posedeniu pri teplej polievke. Kto nemal chuť na polievku, mohol "okoštovať" aspoň krajec mastného chleba s cibuľou. Pre takéto skromné jedlo sa opäť rozhodlo niekoľko desiatok Malačanov, ktorí vo forme peňažného príspevku zvyšok svojho sobotňajšieho obeda darovali ženám v ťažkých životných situáciách. Celkovo sa v Malackách vyzbieralo 301,72€.

  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)