DaR - Deti a Rodina

back to weblogDeň otcovV nedeľu, 20.6. je deň otcov. Tento sviatok si pripomenieme v jeho predvečer, v sobotu 19.6. malým horským pochodom. Spolu s našimi deťmi vystúpime ku "Trom krížom" pri Perneku, kde spoločne predložíme svoje deti a rodiny Bohu. Radi by sme týmto spôsobom zdôraznili hodnotu otcovstva, to že otec má v rodine nezastupiteľné miesto nielen ako ten, kto ju zabezpečuje materiálne, ale aj ako duchovná autorita.
Stretneme sa v Perneku pri kostole o 16:30. Predpokladaný návrat je o 18:30. Pozývame všetkých otcov s ich deťmi. Ak máte záujem o odvoz z Malaciek, prípadne môžete ponúknuť voľné miesto v aute, ozvite sa prosím komentárom k tomuto príspevku.
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)