DaR - Deti a Rodina

back to weblogNaša vízia


Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. Zápasíme o živobytie, snažíme sa vytvárať radostné domovy, bojujeme o čas venovaný našim partnerom, deťom a nášmu osobnému rastu. Dar je tu preto preto, lebo nám záleží na budúcnosti našich detí a sami sa cítime príliš slabí, aby sme vzdorovali tlaku spoločnosti, ktorá hodnotu rodiny žiaľ až príliš často popiera. Túžime po tom, aby sa naše rodiny čoraz viac stávali oázou pokoja, miestom, kde prúdi láska.
Hlavnou našou oporou je Boh. On je základným kameňom našich aktivít v rodine i mimo nej.
Jedným z pilierov o ktoré sa opiera naša práca je spoločenstvo. Spoločenstvo je miestom vzájomného obdarúvania, miestom, kde sa s druhými môžeme deliť. Takáto kultúra je žiaľ dnešným trendom veľmi vzdialená.
Sme presvedčení, že existuje veľa ciest ako budovať zdravé a šťastné rodiny. Ponúkame vám a vašej rodine našu víziu. Ak je ti blízka, možeš prejsť kúsok cesty s nami. Veríme, že sa budeme môcť navzájom obohatiť.
Šťastná rodina je spoločenstvom, v ktorom má každý jeho člen každý svoje pevné miesto. Toto miesto je spojené s jeho vnútorným prežívaním, jemu vlastnou spiritualitou. Preto sa v našom dobrovoľnom nasadení pre rodinu chceme venovať najmä týmto rozmerom osobnosti človeka. Chceme mu pomôcť hľadať odpovede na jeho aktuálne potreby.
Výzvy pred ktorými stojíme nemajú triviálne riešenia, ale bolo by hriechom ich hľadanie ignorovať.
Chceme pre naše deti vytvárať priestor pre to, aby mohli v spoločenstve kamarátov zmysluplne tráviť voľný čas. Prostredníctvom výletov a letných táborov chceme deťom priblížiť prírodu ako miesto, skrze ktoré nám Boh zjavuje svoju lásku, miesto, ktoré nás učí vzájomnej spolupatričnosti, kde sa spolu stávame lepšími.
Medzi naše priority patrí tiež pomoc mamičkám, ktoré už niekoľko rokov trávia väčšinu dňa s deťmi na materskej dovolenke a túžia po stretnutiach s inými ženami, aby sa tu mohli podeliť so svojími radosťami a starosťami. Zároveň im v prostredí malého spoločenstva ponúkame možnosť, aby ich dieťa mohlo urobiť prvé kroky k integrácii do kolektívu detí.
Miesto otca v rodine je dnes veľmi spochybňované. Radi by sme dali príležitosť otcom hľadať novú tvár ich otcovstva. Veríme, že sa to môže stať skutočnosťou predovšetkým skrze vzájomné rozhovory - delenie sa so skúsenosťami, ktoré na svojej ceste otcovstva každý z nás priehršťami zbiera. Už vedomie, že na ceste nie som sám je veľkou posilou pri uskutočňovaní toho, čo nosím vo svojom srdci.
Chceme tiež podporiť prorodinne orientovanú politiku, vzhľadom na našu pôsobnosť predovšetkým na regionálnej úrovni.
Toto je len zopár z možných ciest ako podporiť rodinu. Vzhľadom na výzvy s ktorými sa stretávame a obmedzené kapacity, ktorymi disponujeme sme si ich stanovili za naše priority. Veríme, že môžeme našou trochou prispieť ku spoločnému dobru.
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)