DaR - Deti a Rodina

back to weblogPolievka na námestíJednoduchý polievkový "bufet", ktorý bol v sobotu 21.3. v čase obeda ovorený v parku na Kláštornom námestí v Malackách sa pre viacerých okoloidúcich stal miestom, kde mohli na chvíľu vystúpiť zo zhonu, ktorým sú naše sobotňajšie nákupy často poznačené. Napriek dobre známym vôňam šíriacim sa centrom mesta si malačania našli cestu ku skromnej, no chutnej zeleninovej polievke. Možno práve preto sa táto polievka mohla stať symbolom dobročinnosti a ľudskej vzájomnosti. Viacerí z nás sa v tento deň zriekli sobotňajšieho obeda a nahradili ho skromnou polievkou. Nielenže takto prejavili solidaritu s tými, ku ktorým osud nebol taký štedrý ako k nim, ale peniaze ušetrené za obed venovali v prospech verejnej celoslovenskej zbierky s názvom Podeľme sa. Celkovo sa v Malackách takýmto spôsobom vyzbieralo 305,60 €. Pocit vzájomnosti bol umocnený aj tým, že výnos celoštátnej zbierky bude toho roku použitý aj pre Azylové centrum Betánia v Malackách. Vďaka patrí najmä organizátorom podujatia Katolíckemu hnutiu žien Slovenska a šéfkuchárovi zo "Srdiečka" za sponzorsky navarenú polievku.
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)