DaR - Deti a Rodina

back to weblogZdobenie kraslíc v SlniečkuNeverili by ste, ale veľkonočné kraslice môžu zdobiť už aj trojročné deti. V skupinke mamičiek s deťmi sme sa o tom mali možnosť vo veľkonočnom týždni presvedčiť. Deti mali nesmiernu radosť zo slobody "umeleckého prejavu". Niektoré z nich si po prvý krát vyskúšali, aké je to maľovať temperovými farbami. Neprekážalo nám, že pomaľované nezostali len vajíčka, ale trošku aj naše ratolesti. Keď deti začali vajíčka maľovať, tak sa moje obavy z toho, že bude viac rozbitých ako namaľovaných vajíčok rýchlo rozplynuli. U detí sa možno až prekvapujúco pekne prejavil ich rozvíjajúci sa zmysel pre jemnú motoriku, takže sa naše stretnutie skončilo len s jedným puknuitím vajíčkom.
Z ich diel sme sa mohli tešiť počas Veľkej noci, pretože skrášlovali naše domácnosti.
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)