Niečo o tábore a našom tíme

Už tradične cez letné prázdniny organizujeme rodinný stanový tábor. Cieľom projektu je cez zážitkové metódy a enviromentálnu výchovu pomôcť deťom budovať dobré a kamarátske vzťahy. Vďaka minimalizácii nákladov a zapojeniu rodičov a dobrovoľníkov môžeme osloviť deti z rodín, pre ktoré by bol inak takýto letný pobyt príliš nákladný. Do prípravy a organizácie tábora sú zapojení rodičia zúčastnených detí.

V tíme od februára pracujú deviati dobrovoľníci. Piati členovia nášho združenia a štyria animátori sa stretávajú v dvojtýždňových intervaloch a pripravujú podrobný program tábora.

Sample ImageNašim cieľom je, aby sme počas týždňa v prírode vytvorili jednu rodinu, stali sa dobrými kamarátmi a podporili kamarátskeho ducha medzi deťmi.

Sample ImageVeríme, že pobyt v prírode urobí svoje a aj skrze blízkosť prírody pomôžeme deťom rozvinúť pozitívne charakterové vlatnosti.

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.

Do tábora zostáva

 

Pre deti a rodičov

Tu budeme postupne ukladať voľne prístupné informácie týkajúce sa nášho tábora.

Sample Image