Program dňa

Tento program je orientačný, bude sa meniť v závislosti od naplánovaných hier a aktivít.

Sample Image

6:30    Budíček, Rozcvička, Ranná hygiena
7:00    Práca, Príprava raňajok
7:30    Raňajky
8:00    Myšlienka dňa, modlitba 
9:00    Doobedňajší program
12:00    Obed, riady
13:00    Oddych
14:00    Poobedňajší program
17:00    
Duchovný program
17:30    Práca
18:00    Večera
19:00    Skupinky
19:30    Hygiena
20:30    Večer pri ohni
21:30    Večierka
21:30 - 00:30    Nočná stráž

 

Pre deti a rodičov

Tu budeme postupne ukladať voľne prístupné informácie týkajúce sa nášho tábora.

Sample Image